ISO 45001 - co to jest i co musisz wiedzieć? - Quality Austria Polska
23. lut 2022

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ISO 45001 - co to jest i co musisz wiedzieć?

Niezależnie od miejsca i charakteru wykonywanej pracy, większość z nas przebywa w niej minimum 8 godzin dziennie. Dlatego też, pracownicy przedsiębiorstw oczekują, aby ich miejsce pracy było bezpieczne i nie wpływało negatywnie na zdrowie. Mówiąc „bezpieczne”, od razu nasuwają się sformułowania: „prawo”, „zasady BHP”, „przepisy BHP” i tak dalej. A czy wśród tych skojarzeń znajduje się również „ISO 45001”?

ISO 45001 - co to jest?

„ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania” to standard wydany w marcu 2018 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norma charakteryzuje wymagania odnoszące się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (tj. BHP). Swoim zakresem obejmuje zarówno praktyczne podejście, które przekłada się na bezpieczeństwo ludzi i przedsiębiorstwa, jak również wytyczne dotyczące jej stosowania, by mogło być w sposób ciągły monitorowane i optymalizowane w obszarze BHP. Dzięki takim działaniom zapewniającym bezpieczeństwo w miejscach pracy, przedsiębiorstwa podnoszą swoją konkurencyjność na rynku oraz poprawiają swój wizerunek „w oczach” pracowników oraz klientów.

ISO 45001 - dla kogo jest przeznaczona?

Standard ISO 45001 może mieć zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości, charakteru prowadzonej działalności, czy też rodzaju.

Mając na uwadze czynniki dotyczące:

 • kontekstu w jakim działa dane przedsiębiorstwo,
 • oczekiwań oraz potrzeb jego pracowników i innych stron zainteresowanych,

  norma ISO 45001 ma zastosowanie do ryzyk związanych z obszarem BHP, które są pod stałym nadzorem przedsiębiorstwa.

Warto również zwrócić uwagę, że korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 45001 przekładają się na ułatwienie zarządzania lub panowanie nad wystąpieniem nowych ryzyk i szkód oraz minimalizowanie skutków tych, które już wystąpiły i zapobieganie im poprzez:

 • eliminację zagrożeń oraz zmniejszania ryzyk związanych z BHP,
 • tworzenia zdrowych oraz bezpiecznych miejsc pracy,
 • zmniejszania liczby wypadków,
 • wzrostu wiarygodności i konkurencyjności na rynku,
 • wzrostu zaufania obecnych i potencjalnych klientów,
 • promowania właściwej kultury organizacyjnej związanej z BHP.

Przejście z OHSAS/ISO 18001 do nowej normy ISO 45001

Dotychczas obowiązującymi i stosowanymi standardami, które określały wymagania dla systemu BHP, były:

 • BS OHSAS 18001:2017 – standard opublikowany przez British Standards Institution,
 • PN-N 18001:2004 – standard polski opublikowany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Zmiana nastąpiła dnia 12 marca 2018 roku. Wówczas została wydana zharmonizowana norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ISO 45001:2018, która zastępuje poprzednie standardy.

Od oficjalnej daty publikacji ISO 45001:2018 liczony jest też okres przejściowy, by móc dostosować się do nowych wymagań normy. Z założenia wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają certyfikat systemu zarządzania BHP wg wymagań BS OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 i chciałyby zachować jego ważność, zobligowane były poddać dotychczas funkcjonujący system procesowi migracji (przejścia) do normy ISO 45001 najpóźniej do dnia 11 marca 2021 roku. Jednak ze względu na pandemię COVID-19 wyznaczono nowy termin przejścia: 30 września 2021. Po tym terminie certyfikaty dla norm BS OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 tracą swoją ważność.

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezwzględną konieczność zamknięcia całego procesu certyfikacji przed upływem terminu (tj. 30.09.2021), którego niedotrzymanie skutkuje wygaśnięciem ważności certyfikacji.

Warto również dodać, że w czasie trwającej pandemii COVID-19 wszystkie audity w obszarze norm OHSAS 18001, ISO 45001 oraz audit przejścia z OHSAS 18001 na normę ISO 45001, mogą zostać przeprowadzone również w formie auditu zdalnego.

Co różni ISO 45001 od jej poprzednich odpowiedników OHSAS/ISO 18001?

Do głównych zmian, jakie zaszły w normie ISO 45001 w stosunku do poprzednich standardów BHP, należą m.in.:

 • Uwzględnienie punktu dotyczącego kontekstu organizacji w zarządzaniu BHP;
 • Przyjęcie struktury normy - numeracji rozdziałów, układu wymagań - zgodnej z HLS (jest to ułatwienie dla przedsiębiorstw posiadających więcej systemów zarządzania opartych na normach ISO);
 • Przywództwo - zwiększenie nacisku na zaangażowanie i rolę kierownictwa w zarządzaniu BHP, m.in.:
 • Kierownictwo przyjmuje pełną odpowiedzialność, by zapobiegać wypadkom przy pracy i innym dolegliwościom zdrowotnym, a także ma zapewnić bezpieczne i higieniczne miejsca pracy / działań;
 • Kierownictwo zapewnia, by system zarządzania BHP był zintegrowany z procesami biznesowymi organizacji;
 • Poszerzenie wymagań związanych z komunikacją;
 • Zwiększenie nacisku na ustanowienia procesów związanych z wprowadzaniem oraz nadzorowaniem planowanych zmian (tymczasowych i stałych) wpływających na działania w obszarze BHP (np. poprzez przeglądanie konsekwencji niezmierzonych zmian);
 • W ISO 45001 uwzględniono planowanie ryzyk i szans w odniesieniu do pracowników, innych stron zainteresowanych oraz samego przedsiębiorstwa (m.in. wpływ na ciągłość działania, czy też naruszenie reputacji firmy).

Co łączy ISO 45001 z innymi standardami ISO?

Nowy standard ISO 45001:2018 jest kompatybilny z innymi normami ISO, przez co nie wymaga dodatkowych prac ani inwestycji względem wdrożenia. Z łatwością się łączy z:

 • Systemem Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015 oraz
 • Systemem Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001:2015.

Powyższe normy łączy jednolity schemat, który jest zgodny ze standardem HLS (z ang. High Level Structure). Normy wydane po roku 2013, cechuje taka sama budowa struktury – numeracja rozdziałów i układ wymagań. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia przedsiębiorstwom zintegrowanie systemów zarządzania: jakością, środowiskiem oraz BHP.

Ponadto, łatwość wdrażania normy ISO 45001 w przedsiębiorstwach oraz jej kompatybilność z innymi standardami umożliwia sprostanie wyzwaniom związanym z postępem technologicznym i realizacją założeń zrównoważonego rozwoju.

Interesuje Cię certyfikacja ISO 45001? Chcesz wiedzieć więcej? Odpowiem na Twoje pytania, doradzę oraz zaproponuję rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb:

Nie znaleziono posta z aktualnymi ustawieniami siatki. Powinieneś sprawdzić, czy masz posty w aktualnie wybranych typach postów i czy filtr metakluczy nie jest zbyt restrykcyjny.

Interesują Cię szkolenia z licznymi ćwiczeniami, dyskusjami i przykładami z życia? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze mną:

Nie znaleziono posta z aktualnymi ustawieniami siatki. Powinieneś sprawdzić, czy masz posty w aktualnie wybranych typach postów i czy filtr metakluczy nie jest zbyt restrykcyjny.

01. lip 2024

Certyfikacja wyrobów z drewna – PEFC

Lasy – najcenniejszy ekosystem naszej planety

Dowiedz się więcej
01. lip 2024

Niezgodności wewnętrzne w przemyśle spożywczym

Nasz cel – skuteczne zamykanie niezgodności

Dowiedz się więcej
08. sty 2024

Znakowanie żywności według przepisów prawa

A co w przypadku żywności nieopakowanej?

Dowiedz się więcej
18. gru 2023

Ustalanie parametrów konstrukcyjnych CL i CP w nowym wydaniu normy EN 15085-3:2023

Projektowanie przy spawaniu pojazdów szynowych

Dowiedz się więcej
29. lis 2023

Kolejna rewizja 4 przepisów IRIS i zmiany w zasadach certyfikacji

Audyt przejścia na nowy standard

Dowiedz się więcej
12. paź 2023

Food Fraud – zafałszowania żywności w łańcuchu dostaw, jak uniknąć zagrożenia?

Definicja i plan łagodzenia oszustw żywnościowych

Dowiedz się więcej
10. paź 2023

Przerywając łańcuch dostaw PEFC CoC “wypadasz z obiegu”

Kto znajduje się w łańcuchu dostaw? Oto kilka przykładów

Dowiedz się więcej
19. wrz 2023

Nowe wymagania FSSC 22000 wersja 6

Audyty aktualizacyjne od 1 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej
29. sie 2023

Auditor wewnętrzny – szkolenie. Czym się kierować przy wyborze?

6 praktycznych wskazówek dla każdego, jak wybrać wartościowe szkolenie

Dowiedz się więcej
28. lip 2023

Audit czy audyt – czyli spór o poprawną formę

Audit czy audyt – która forma jest poprawna?

Dowiedz się więcej
16. lip 2023

Zarządzanie alergenami w przestrzeni produkcyjnej

Alergeny to substancje w pokarmach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego

Dowiedz się więcej

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?