Niezawodność i zaufanie dzięki kompetencjom

Quality Austria posiada akredytację na poniższe obszary:

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania

zgodnie z ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17021-1 na podstawie decyzji w sprawie akredytacji Akkreditierung Austria zgodnie z § 3 AkkG 2012 jednostki akredytującej Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Cyfryzacji (BMDW)

Akredytacja w zakresie certyfikacji osób

zgodnie z ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17024 według BGBl. lll. nr 369/2008 (BGBl. - Bundesgesetzblatt - Federalny Dziennik Ustaw)

Akredytacja w zakresie certyfikacji produktów, procesów i usług

zgodnie z ÖNORM EN ISO/IEC 17065 według rozporządzenia GZ BMDW-92.716/0152/12/2013.

Warto wiedzieć

Co to jest akredytacja?

Akredytacja jest formalnym potwierdzeniem, że jednostka certyfikująca spełnia określone warunki i wymagania oraz posiada kompetencje do przeprowadzania certyfikacji lub oceny zgodności (systemów zarządzania, produktów lub osób).

Akredytacje są przyznawane przez tzw. jednostki akredytujące, w Austrii jest to Federalne Ministerstwo Spraw Cyfrowych i Gospodarczych.

Pozostałe rejestracje i notyfikacje:

Rejestracja jako organ weryfikujący ochronę środowiska
przez Federalne Ministerstwo Działań na rzecz Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii w celu weryfikacji systemów zarządzania środowiskiem w oparciu o rozporządzenie (WE) nr 761/2001 (rozporządzenie EMAS) zgodnie z zakresem rejestracji.
Rejestracja jako jednostka kontrolująca EFB ("Entsorgungsfachbetriebe" - przedsiębiorstwa specjalizujące się w utylizacji odpadów).
przez Stowarzyszenie Przyznawania Certyfikatów dla Przedsiębiorstw Specjalizujących się w Utylizacji Odpadów (strona w jęz. niemieckim)
FSC® CoC (Forest Stewardship Council® Chain of Custody)
Quality Austria jest akredytowana od 29 stycznia 2015 roku z numerem akredytacji ASI-ACC-071. Certifikat
Rejestracja jako zatwierdzona organizacja do spraw prawa lotniczego, przestrzeni kosmicznej oraz służb żeglugi powietrznej
zgodnie z Art. 3 rozporządzenia (EG) nr 550/2004. Zatwierdzenie
Certyfikat ECWRV
Quality Austria jest zatwierdzona przez ECWRV (Europejski Komitet ds. Spawania Pojazdów Kolejowych) i wpisana do rejestru pojazdów kolejowych EN 15085 o numerze identyfikacyjnym QualityAustria/OREN15085-13/2014. Certifikat
Certyfikat przywództwa (ANKÖ)
Quality Austria posiada certyfikat przywództwa ANKÖ zgodnie z BVergG, ONR 12051 oraz wytycznymi 2014/24/UE i 2014/25/UE. Certyfikat
Notification: EN 1090
Dla zakresu normy EN 1090 Quality Austria jest na podstawie odpowiedniej akredytacji udzielonej przez BMDW (Federalne Ministerstwo ds. Cyfryzacji i Gospodarki) jest zarejestrowana jako jednostka notyfikowana zgodnie z zasadami europejskiej dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych w wykazie NANDO.
Notyfikacja: Urządzenia kolei linowych
Quality Austria jest zarejestrowana jako jednostka notyfikowana dla urządzeń kolei linowych na podstawie odpowiedniej akredytacji Federalnego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii zgodnie z przepisami rozporządzenia europejskiego 2016/424 w wykazie NANDO.
IATF Recognition
Quality Austria jest uznana jako jednostka certyfikująca w Globalnym Systemie Rejestracji IATF 16949 z numerem certyfikatu 2-IAO-QMC-01007. Certyfikat

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, z przyjemnością pomożemy.

Napisz do nas

+43 732 34 23 22