QualityAustria

Tagi pn-n-18001

Tagi


img12 System Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania 18001, OHSAS

Szkolenia

Dodano :2013-08-22

CEL SZKOLENIA Uczestnicy szkolenia poznają standardy PN-N 18001, OHSAS i będą potrafili zastosować ich wymagania w swojej organizacji. ODBIORCY SZKOLENIA Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i… więcej


img12 Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Szkolenia

Dodano :2013-08-22

CEL SZKOLENIA Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać wymagania standardu PN-N 18001, OHSAS w organizacji, realizować zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki jakości i dbać o doskonalenie systemu. ODBIORCY… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria