QualityAustria

Tagi


ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Certyfikacje

Dodano :2019-04-08

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 45001:2018 ISO 45001: 2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania. ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 45001:2018 SystemY Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy ma zastosowanie we… więcej


img12 System Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania 18001, OHSAS

Szkolenia

Dodano :2013-08-22

CEL SZKOLENIA Uczestnicy szkolenia poznają standardy PN-N 18001, OHSAS i będą potrafili zastosować ich wymagania w swojej organizacji. ODBIORCY SZKOLENIA Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i… więcej


img12 Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Szkolenia

Dodano :2013-08-22

CEL SZKOLENIA Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać wymagania standardu PN-N 18001, OHSAS w organizacji, realizować zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki jakości i dbać o doskonalenie systemu. ODBIORCY… więcej


Wymagania normy ISO 45001:2018 – wprowadzenie do wdrożenia

Szkolenia

Dodano :2019-04-23

Norma ISO 45001:2018  zatytułowana: „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy. Wymagania i wytyczne zastosowania” jest nowym standardem, który zastępuje dotychczas stosowane normy w dziedzinie BHP, czyli BS OHSAS 18001 (w… więcej


Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)

Szkolenia

Dodano :2019-04-23

  CEL SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 45001 Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów. ODBIORCY SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 45001 Osoby… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria