QualityAustria

Tagi iso-9001

Tagi


img12 ISO 9001:2008 - System Zarządzania Jakością

Certyfikacje

Dodano :2013-08-18

Karta katalogowa ISO 9001 PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania. ZAKRES System Zarządzania Jakością w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży. AKREDYTACJA Akredytacja w zakresie… więcej


img12 ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością

Certyfikacje

Dodano :2013-08-21

Karta katalogowa ISO 9001 w placówkach medycznych PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania. ZAKRES System Zarządzania Jakością w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży. AKREDYTACJA… więcej


img12 Standard ISO 9001 - System Zarządzania Jakością

Certyfikacje

Dodano :2013-08-21

Karta katalogowa ISO 9001 PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania ZAKRES System Zarządzania Jakością w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży AKREDYTACJA Akredytacja w zakresie… więcej


img12 ISO 9001 System Zarządzania Jakością w budownictwie

Certyfikacje

Dodano :2014-04-04

Karta katalogowa ISO 9001 PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania ZAKRES System Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwach budowlanych AKREDYTACJA Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN… więcej


img12 Stage Review - ocena stanu obecnego sytemu w odniesieniu do nowych wymagań ISO 9001:2015

Certyfikacje

Dodano :2014-07-09

MOTYWACJA I KORZYŚCI Już po raz czwarty przeprowadzana jest rewizja normy ISO 9001, na zgodność z którą certyfikowanych jest ponad 1,1 mln organizacji na całym świecie. Celem wprowadzenia zmian jest… więcej


img12 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001) – szkolenie doskonalące

Szkolenia

Dodano :2013-08-19

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest doskonalenie technik i metodyki audytowania, pogłębienie wiedzy z tematyki zarządzania jakością. ODBIORCY SZKOLENIA Osoby posiadające uprawnienia Auditora wewnętrznego SZJ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA Zarządzanie procesowe –… więcej


img12 Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001)

Szkolenia

Dodano :2013-08-21

CEL SZKOLENIA Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrożyć wymagania standardu ISO 9001 w organizacji, realizować zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki jakości i dbać o doskonalenie systemu. ODBIORCY SZKOLENIA… więcej


img12 Specjalista ds. systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001

Szkolenia

Dodano :2014-04-04

CEL SZKOLENIA Dostarczenie wiedzy niezbędnej uczestnikom do realizacji podejścia projakościowego w organizacji. Praktyczne zastosowanie wymagań normy i narzędzi w organizacji. ODBIORCY SZKOLENIA Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymywanie systemów jakości,… więcej


img12 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001)

Szkolenia

Dodano :2014-04-04

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów. ODBIORCY SZKOLENIA Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie ,,w jakości” Osoby, które ukończyły… więcej


img12 Seminarium informacyjne: ISO 9001:2015 rewizja normy - zastosowanie w placówkach ochrony zdrowia

Szkolenia

Dodano :2015-08-18

CEL SZKOLENIA Zapoznanie z rewizją normy ISO 9001:2015. Nowa koncepcja systemu zarządzania jakością. ODBIORCY SZKOLENIA Auditorzy Pełnomocnicy SZJ Kadra kierownicza Osoby realizujące wdrożenie SZJ Osoby zajmujące się doskonaleniem SZJ Pracownicy chcący… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria