QualityAustria

Tagi iso-450012018

Tagi


ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Certyfikacje

Dodano :2019-04-08

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 45001:2018 ISO 45001: 2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania. ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 45001:2018 SystemY Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy ma zastosowanie we… więcej


Wymagania normy ISO 45001:2018 – wprowadzenie do wdrożenia

Szkolenia

Dodano :2019-04-23

Norma ISO 45001:2018  zatytułowana: „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy. Wymagania i wytyczne zastosowania” jest nowym standardem, który zastępuje dotychczas stosowane normy w dziedzinie BHP, czyli BS OHSAS 18001 (w… więcej


Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)

Szkolenia

Dodano :2019-04-23

  CEL SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 45001 Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów. ODBIORCY SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 45001 Osoby… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria