QualityAustria

Tagi iso-20121

Tagi


img12 ISO 20121 - standard dla zrównoważonego zarządzania wydarzeniami

Baza wiedzy

Dodano :2014-11-03

Koncerty, konferencje, imprezy sportowe, festiwale i wystawy to wydarzenia organizowane od skali lokalnej aż do ,,mega imprez". Przynoszą one organizatorom i społeczeństwom szereg korzyści ekonomicznych, jednakże zdarzenia te mogą generować… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria