QualityAustria

Tagi iso-14001

Tagi


img12 Standard ISO 14001 - Systemy Zarządzania Środowiskowego

Certyfikacje

Dodano :2013-08-21

Karta katalogowa ISO 14001 PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 14001 Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania. ZAKRES System Zarządzania Środowiskowego w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży. AKREDYTACJA Akredytacja w zakresie… więcej


img12 System Zarządzania Środowiskowego - wymagania normy 14001

Szkolenia

Dodano :2013-08-21

CEL SZKOLENIA Uczestnicy szkolenia poznają standard ISO 14001, będą potrafili zastosować jej wymagania w swojej organizacji. ODBIORCY SZKOLENIA Przedsiębiorstwa chcące wdrożyć i/lub certyfikować system zarządzania środowiskiem Osoby odpowiedzialne za wdrożenie… więcej


img12 Auditor wewnętrzny w Systemie Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001)

Szkolenia

Dodano :2013-08-21

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów. ODBIORCY SZKOLENIA Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie ,,w jakości” Osoby, które ukończyły… więcej


img12 Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001)

Szkolenia

Dodano :2013-08-21

CEL SZKOLENIA Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać wymagania standardu ISO 14001 w organizacji, realizować zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki jakości i dbać o doskonalenie systemu. ODBIORCY SZKOLENIA… więcej


img12 Specjalista ds. systemu środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001

Szkolenia

Dodano :2014-01-17

CEL SZKOLENIA Dostarczenie wiedzy niezbędnej uczestnikom do realizacji podejścia projakościowego w organizacji. Praktyczne zastosowanie wymagań normy i narzędzi w organizacji. ODBIORCY SZKOLENIA Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania… więcej


img12 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015)

Szkolenia

Dodano :2015-09-18

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów ODBIORCY SZKOLENIA Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie w systemach zarządzania środowiskowego, lub… więcej


img12 Seminarium informacyjne: ISO 9001 i ISO 14001 zmiany norm

Szkolenia

Dodano :2015-10-14

CEL SZKOLENIA Zapoznanie z zakresem zmian w normach ISO 9001:2015 i ISO 14001: 2015  ODBIORCY SZKOLENIA Auditorzy Pełnomocnicy Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem Kadra kierownicza Osoby realizujące wdrożenie Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem Osoby… więcej


ISO 14001:2015 - Zmiany. Wymagania – interpretacja normy i zastosowanie

Szkolenia

Dodano :2017-02-27

  To  jednodniowe (trwające 8 godzin) szkolenie, którego głównym celem jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015. Szkolenie umożliwia zdobycie informacji na temat koniecznych do podjęcia zmian w… więcej


Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Szkolenia

Dodano :2018-06-14

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów ODBIORCY SZKOLENIA Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie w systemach zarządzania środowiskowego, lub… więcej


Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

Szkolenia

Dodano :2018-06-14

CEL SZKOLENIA Jest to trzydniowe (24 godziny) szkolenie nastawione na praktykę, podczas którego:  zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat metodyki pracy auditora zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania rzeczowych i… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria