QualityAustria

Tagi bezpiczenstwo-informacji

Tagi


img12 Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z Krajowych Ram Interoperacyjności - 1 dzień / 8 godzin

Szkolenia

Dodano :2016-06-03

CEL SZKOLENIA Przygotowanie do rzetelnej oceny mechanizmów bezpieczeństwa zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych… więcej
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria