QualityAustria

Żywność bez GMO w świetle obowiązujących przepisów prawnych.


Żywność bez GMO w świetle obowiązujących przepisów prawnych.


ODBIORCY SZKOLENIA

Pracownicy odpowiedzialni za planowanie, wdrożenie nowych wyrobów i produkcję żywności bez GMO,

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Definicje i podstawy prawne
 • Dopuszczone modyfikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
 • Znakowanie produktów bez GMO
 • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych na obecność modyfikacji genetycznych w paszach,wyłączenia
 • Okresy karencji w zakresie żywienia paszami GMO
 • Wymagana dokumentacja w zakresie produkcji produktów bez GMO

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin.

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte. Terminy szkoleń otwartych zostały przedstawione w kalendarzu szkoleń. Uwaga: Na dzień 16.03 ustalenie terminów szkoleń otwartych zostaje zawieszone z powodu zagrożenia emidemicznego. W przypadku szkoleń zamkniętych, terminy, miejsce oraz finalne ceny ustalane są indywidualnie z Klientem.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA

Szkolenie otwarte: 750 zł netto / uczestnika.
Szkolenie zamknięte: Do uzgodnienia z Klientem.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria