QualityAustria

Zużycie energii w budynkach mieszkalnych i przeznaczonych na działalność gospodarczą


Zużycie energii w budynkach mieszkalnych i przeznaczonych na działalność gospodarczą


CEL SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy dotyczącej wymagań prawnych obowiązujących w UE oraz Polsce dotyczących wymagań związanych z charakterystyką energetyczną budynków na etapie projektowania, oddania do użytkowania i eksploatacji, planowanie zmian pozwalających na ograniczenie zużycia energii, możliwości korzystania ze wsparcia finansowego instytucji zewnętrznych.

ODBIORCY SZKOLENIA

Osoby zajmujące się gospodarką zasobami lokalowymi, zlecające wykonanie projektów budowlanych, remontów, przeglądów i konserwacji budynków i instalacji znajdujących się w budynkach.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii
 • Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz recast Dyrektywy z 19 maja 2010 roku (2010/31/WE) i związane z tymi dokumentami wymagania prawne w Polsce, m.in.:
  • Prawo Budowlane
  • Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa o  wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • Ocena zużycia energii w budynkach:
  • Audyt energetyczny
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej
 • Regulacje prawne dotyczące eksploatacji budynków, wymagania dotyczące przeglądów instalacji i urządzeń.
 • Możliwości obniżenia zużycia energii w budynkach.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria