QualityAustria

Zrozumienie i interpretacja ISO/TS 16949:2009


Zrozumienie i interpretacja ISO/TS 16949:2009


CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami stawianymi w branży motoryzacyjnej.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Kadra kierownicza w organizacji
 • Personel działu jakości
 • Pełnomocnicy ds. jakości
 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie SZJ

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do systemów jakości w motoryzacji
 • Podejście procesowe
 • Wymagania specyfikacji technicznej ISO/TS 16949
 • Specyficzne wymagania Klientów
 • Doskonalenie systemu
 • Podstawy i zasady certyfikacji

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria