QualityAustria

Zasady kwalifikacji personelu spawalniczego


Zasady kwalifikacji personelu spawalniczego


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014 oraz porównanie ich z wymaganiami normy EN 287-1.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • ośrodki szkolące spawaczy
 • kwalifikowani spawacze
 • osoby chcące przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego spawaczy
 • pracodawcy zatrudniający spawaczy
 • firmy wykorzystujące w produkcji procesy spawania

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Omówienie wymagań PN-EN ISO 9606-1:2014-02 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale:
  • Numery porządkowe, symbole i skróty,
  • Zmienne zasadnicze i zakres kwalifikacji,
  • Kontrola i badanie,
  • Wymagania dotyczące akceptacji złącz spawanych,
  • Egzaminy poprawkowe,
  • Okres ważności,
  • Świadectwo egzaminu spawacza,
  • Oznaczenie,
 • Powiązania z innymi normami,

Porównanie ISO 9606-1 z EN 287-1.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

0,5 dnia / 4 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria