QualityAustria

Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji


Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji


CEL SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy dotyczącej określania i oceny procesów, czynności i urządzeń w których zużywana jest energia, sposobów optymalizacji zużycia i planowania ograniczeń wydatków na media energetyczne bez obniżania standardów prowadzenia działalności.

ODBIORCY SZKOLENIA

Osoby zajmujące się rozliczaniem zużycia energii, planowaniem i nadzorowaniem inwestycji i bieżących konserwacji i napraw maszyn i urządzeń, osoby zarządzające techniczną stroną firmy.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii
 • DYREKTYWA 2012/27/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych i związane z tymi dokumentami wymagania prawne w Polsce, m.in.:
  • Prawo Budowlane
  • Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa o efektywności energetycznej
 • Ocena użytkowania i zużycia energii:
  • Audyt energetyczny
  • Przegląd energetyczny
  • System zarządzania energią
  • Ocena efektywności energetycznej
 • Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii.
 • Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. Ocena efektów podjętych działań.
 • Podnoszenie świadomości użytkowników maszyn i urządzeń. Planowanie i realizacja szkoleń i ich wpływ na efektywne zarządzanie energią.
 • Monitorowanie i pomiary w zakresie użytkowania energii.
 • Zgodność z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria