QualityAustria

Zarządzanie usługami w obrębie IT na podstawie ISO 20000


Zarządzanie usługami w obrębie IT na podstawie ISO 20000


CEL SZKOLENIA

Otrzymanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania usługami IT zgodnie z wymaganiami ISO20000.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za kierowanie działami IT.
 • Kierownicy projektów IT oraz inne osoby związane z budową modelu usługowego
 • Audytorzy wewnętrzni lub osoby, które chcą zajmować się audytem IT
 • Właściciele procesów związanych z IT, którzy chcieliby poznać wymagania normy w zakresie ich procesów.
 • Pracownicy IT, zaangażowani w funkcjonowanie modelu usługowego.
 • Pracownicy zaangażowani w działania utrzymania Systemów Zarządzania (ISO 9001, ISO 27001) w organizacjach rozważających wdrożenie ISO/IEC 20000.
 • Wyższa i średnia kadra kierownicza, a w szczególności osoby, które widzą swoja przyszłość w usprawnianiu funkcjonowania działów IT

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do zarządzania usługami IT i międzynarodowych norm ISO związanych z IT
 • ISO 20000 - interpretacja wymagań normy
 • Planowanie i wdrażania zarządzania usługami
 • Planowanie i wdrażanie nowych lub zmienionych usług
 • Procesy związane z dostarczaniem usług
 • Zarządzanie poziomem usług
 • Procesy zarządzania relacjami biznesowymi i poddostawcami
 • Procesy rozwiązań w aspekcie incydentów i problemów
 • Produkty projektu budowania Systemu Zarządzania Usługami,
 • Zasady dokumentowania Systemu Zarządzania Usługami,
 • Zasady wdrażania zaprojektowanych rozwiązań Systemu i budowa świadomości usługowej w organizacji,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Usługami oraz raportowanie,
 • Integracja Systemu Zarządzania Usługami z innymi systemami zarządzania w organizacji.
 • Proces certyfikacji w obszarze zarządzania usługami IT.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria