QualityAustria

Zarządzanie ryzykiem w procesach związanych z bezpieczeństwem informacji na podstawie ISO 31000


Zarządzanie ryzykiem w procesach związanych z bezpieczeńtwem infromacji na podstawie ISO 31000


CEL SZKOLENIA

 • Uzmysłowanie potrzeby stosowania i ważności procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem.
 • Zapoznanie uczestników z opracowywaniem i wdrażaniem procesu zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za strategię firmy
 • Osoby odpowiedzialne za ryzyko operacyjne firmy
 • Menedżerowie odpowiedzialni za proces analizy ryzyka
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeńtwo informacji i procesy związane z ciągłością działania

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do programu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Pojęcia i definicje odnoszące się do zarządzania ryzykiem
 • Standardy, ramy i metodologia zarządzania ryzykiem
 • Proces identyfikacji i analizy ryzyka
 • Szacowanie ryzyka
 • Konsekwencje akceptacji ryzyka a aspekty związane z bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ryzykiem rezydualnym
 • Proces informowania o ryzyku
 • Monitorowanie i przegląd ryzyka
 • Narzędzia oceny ryzyka
 • Wsparcie zarządzania ryzykiem poprzez normę 27005
 • Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania ryzykiem zgodnym z ISO27001

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria