QualityAustria

Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018


Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018

Najbliższe szkolenie

20 - 21 sierpnia 2020 (16 godzin / 2 dni)
Katowice / Mikołów

Cena 1375,-


CEL SZKOLENIA

Dlaczego warto?

 • Opanujesz 12 niezbędnych narzędzi do analizy i szacowania ryzyka
 • Poznasz ponad 40 narzędzi, które możesz wykorzystać podczas analizy i szacowania ryzyka w bardziej rozbudowanych organizacjach i projektach
 • Poznasz proces zarządzania ryzykiem od praktycznej strony, oparty na międzynarodowej normie ISO 31000:2018
 • Dowiesz się, gdzie, kiedy i dlaczego niezbędna jest analiza i szacowanie ryzyk 
 • w organizacji oraz co może się zdarzyć, gdy tego nie zrobisz właściwie
 • Nauczysz się dokumentować proces zarządzania ryzykiem tak, aby audytorzy zewnętrzni i kontrolerzy nie mieli wątpliwości co do zasadności Twoich działań
 • Dowiesz się jak spełniać wymagania i wytyczne dotyczące analizy i szacowania ryzyka w normach ISO: 9001, 14001, 45001, IATF, 50001 itp.
 • Nauczysz się planować grupy robocze wspierające proces analizy i szacowania ryzyka
 • Dowiesz się jak przekonywać Zarząd organizacji do niezbędnych inwestycjiwykorzystując wyniki analiz zarządzania ryzykiem 
 • Udowodnisz swoje kompetencje uzyskując certyfikat - szkolenie kończy się egzaminem problemowym

 

Przećwiczysz niezbędne narzędzia w praktyce

Podczas szkolenia poza zrozumieniem modelu opartego na normie ISO 31000:2018 przećwiczysz praktycznie wybrane narzędzia przydane przy analizie i szacowaniu ryzyka.Trener podpowie Ci, odwołując się do doświadczenia, jakich błędów unikać oraz na co zwrócić uwagę, gdy będziesz robił analizę w swojej pracy. 

 • ETA (Analiza drzewa zdarzeń)
 • FTA (Analiza drzewa błędów)
 • Analiza SWOT 
 • Diagram przyczyn i skutków
 • FMEA (analiza przyczyn i skutków)
 • Brainstorming (burza mózgów)
 • Riskscan (identyfikacja ryzyk)
 • Risk score
 • Matryca ryzyka

 

Prezent:

Zapisując się na szkolenie otrzymasz od nas dostęp do nagrania - ponad 90 minutowego webinaru „Ryzyko – spełnij wymagania nowej normy ISO 9001:2015 i ISO 1400:2015”


To świetne wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem pozwoli Ci zapoznać się z naszym podejściem oraz lepiej zrozumieć praktyczne kwestie, które będziemy poruszać podczas szkolenia. W nagraniu znajdziesz też wskazówki jak spełnić wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001 pod kątem analizy i szacowania ryzyka. 

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania (m.in. ISO 9001, ISO 14001, BHP), którzy chcą ugruntować swoją wiedzę na temat metod i narzędzi zarządzania ryzykiem
 • Auditorzy wewnętrzni odpowiedzialni za System Zarządzania, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie ryzyka
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ryzyka, którzy chcą usystematyzować informacje
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ciągłości Działania, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tematykę zarządzania ryzykiem
 • Prezesi i Członkowie Zarządów zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w organizacjach
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji, które chcą lepiej identyfikować , definiować i oceniać ryzyko
 • Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresy zarządzania ryzykiem

 

Ponadto szkolenie jest skierowane do osób, które:

 • Chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat metod i narzędzi identyfikowania, analizowania oraz szacowania ryzyka
 • Nie są zadowolone z obecnej efektywności bieżącego poziomu zarządzania firmą i chciałyby je usprawnić
 • Chcą zwiększyć efektywność realizacji bieżącej strategii, zwiększyć skuteczność osiągania celów strategicznych i operacyjnych
 • Nie są zadowolone z obecnego stanu integracji zarządzania ryzykiem z Systemem Zarządzania
 • Poszukują odpowiedzi jak zwiększyć efektywność zarządzania, egzekwować realizację celów firmy, instytucji lub organizacji w oparciu o zasady zarządzania ryzykiem
 • Chciałyby wnosić wartość dodaną dla firmy przez skuteczne zarządzanie ryzykiem
 • Pragną dowiedzieć się jak zintegrować System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, ISO 27001 oraz ISO 31000
 • Planują rozwój w zakresie Zarządzania Ryzykiem

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1) Moduł I: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

Podstawy zarządzania ryzykiem

 • Prezentacja standardów, wytycznych i metodyk w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Przedstawienie definicji związanych z zarządzaniem ryzykiem
 • Zasady skutecznego zarządzania ryzykiem

Przegląd ram prawnych i norm

 • Struktura zarządzania ryzykiem wg. ISO 31000
 • Zasady zarządzania ryzykiem i jak je przekładać na strukturę ramową i procesy
 • Zasady zarządzania ryzkiem w ISO 31000, a:
  • System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015),
  • System Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001:2015)
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)
  • Zintegrowany System Zarządzania

Konstrukcja ryzyka

 • Projektowanie (zrozumienie organizacji, ustanowienie polityki, odpowiedzialność, integracja z procesami, zasoby, sposoby wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i raportowania)
 • Wdrażanie zarządzania ryzykiem, monitoring, przegląd i ciągłe doskonalenie struktury
 • Omówienie procesu zarządzania ryzykiem
 • Zewnętrzna i wewnętrzna komunikacja i konsultacje

Metody analizy ryzyka i oceny ryzyka (ISO 31010)

 

2) Moduł II: Procesy zarządzania ryzykiem i analiza ryzyka

Proces zarządzania ryzykiem

Ustalenie procedur zarządzania ryzykiem

Ustalanie kontekstu i ryzyk (system of context)

 • Określanie kontekstu
 • Określanie celów organizacji
 • Określanie środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
 • Kontekst procesu zarządzania ryzykiem

Analiza ryzyka

 • Konsekwencje
 • Prawdopodobieństwo
  • Ocena istniejących środków kontroli
  • Określanie poziomu ryzyka
  • Jakościowe i ilościowe podejście do analizy ryzyka

Postępowanie z ryzykiem

Komunikacja ryzyka wewnątrz organizacji

 

3) Moduł III: Warsztaty praktyczne zarządzania ryzykiem

Prace projektowe z wykorzystaniem narzędzi do identyfikacji i analizy ryzyka

Wspólne przeprowadzenie analizy ryzyka na modelowej organizacji z wykorzystaniem narzędzi i omówionych metod

 • Ćwiczenia  pozwalające na:  wykorzystanie w praktyce pozyskanej wiedzy teoretycznej oraz prezentowanych narzędzi i metod

Omawianie przypadków nieprawidłowego podejście do analizy ryzyka

Przygotowanie prac projektowych z wykorzystaniem narzędzia do:

 • analizy ryzyka,
 • oceny ryzyka, 
 • kontroli

 

4) Moduł IV: Dokumentowanie ryzyka, analiza i planowanie skutecznych przeglądów

Organizacja wewnętrzna i zadania w procesie zarządzania ryzykiem

 • Monitorowanie i przegląd procesu zarzadzania ryzykiem
 • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem

Zagrożenia i zarządzanie kryzysowe

ISO 22316 Security and Resilience

 • Implementacja postępowania z ryzykiem w procesy w organizacji
 • Wykorzystanie scenariuszy i rejestrów ryzyka
 • Omówienie metod implementacji do wskazywania zagrożeń w monitorowaniu i ocenie skuteczności działań
 • Omówienie elementów przeglądu procesu zarządzania ryzykiem.

 

5) EGZAMIN

Egzamin trwa: 90 minut i składa się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru ABCD oraz części opisowej, podczas której należy zastosować rekomendację normy oraz narzędzia.

 

Narzędzia:

Podczas szkolenia w formie ćwiczeń i analiz będziemy wykorzystywać m. in. poniższe narzędzia i metody:

 • ETA (Analiza drzewa zdarzeń)
 • FTA (Analiza drzewa błędów)
 • Analiza SWOT
 • Diagram przyczyn i skutków
 • FMEA (analiza przyczyn i skutków)
 • Brainstorming (burza mózgów)
 • Riskscan (identyfikacja ryzyk)
 • Risk score
 • Matryca ryzyka

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

W tym:

 • 80% czasu ćwiczenia, case study, dyskusje
 • 20% czasu mini-wykłady

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat  "Pełnomocnik ds. zarządzania ryzyka według ISO 31000" wydawany jest przez  Quality Austria-Polska Sp. z o.o.

 

Istnieje również możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu "Risk Management Representative" za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł + VAT

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

 

Prezent o wartości 395 zł w CENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od nas pełny dostęp do nagrań Quality and Practice Day2018, czyli pierwszej w Polsce "konferencji on-line" skoncentrowanej na praktycznym podejściu do Systemów Zarządzania i dzieleniu się wiedzą oraz wskazówkami w ważnych dla branży tematach.

 • Efektywność audytów wewnętrznych

 • Wprowadzenie do praktycznego zarządzania procesami

 • Doskonalenie Systemu Zarządzania - sposób na realny rozwój biznesu

 • Analiza i szacowanie ryzyka w praktyce

 

 • Ponad 4 godziny nagrań z praktycznych webinarów 
 • 5 szablonów narzędzi pomocny przy analizie ryzyka
 • Dostęp do prezentacji oraz dodatkowych plików prezentowanych na filmach

 

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria