QualityAustria

Zarządzanie energią dla zarządców nieruchomości


Zarządzanie energią dla zarządców nieruchomości


CEL SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów optymalizacji zużycia i planowania ograniczeń wydatków na media energetyczne bez obniżania standardów prowadzenia działalności.

ODBIORCY SZKOLENIA

Osoby zajmujące się rozliczaniem zużycia energii, planowaniem i nadzorowaniem inwestycji i bieżących konserwacji i napraw maszyn i urządzeń.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 1. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii
 2. DYREKTYWA 2012/27/WE z dnia 25 października 2012 w sprawie efektywności energetycznej i związane z tymi dokumentami wymagania prawne w Polsce, m.in.:
 • Prawo Budowlane
 • Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa o efektywności energetycznej
 • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków
 • Projekt ustawy o efektywności energetycznej z dnia 08.01.2015
 1. Ocena użytkowania i zużycia energii:
 • Audyt energetyczny
 • Przegląd energetyczny
 • Charakterystyka energetyczna budynków
 1. Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. Ocena efektów podjętych działań.
 2. Kwalifikacje osób sporządzających charakterystykę energetyczną budynków i audyty energetyczne.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

 

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria