QualityAustria

Zarządzanie ciągłością działań BCM na podstawie ISO 22301


Zarządzanie ciągłością działań BCM na podstawie ISO 22301


CEL SZKOLENIA

 • Zrozumienie zasad wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa i działania w ochronie przed potencjalnie negatywnymi skutkami biznesowymi sytuacji kryzysowych.
 • Określanie, w jakich obszarach BCMS może zminimalizować wpływ negatywnych i nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 22301 oraz pojeciem  Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Zbudowanie wiedzy o ciągłość działania

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za strategię firmy
 • Osoby odpowiedzialne za ryzyko operacyjne firmy
 • Menedżerowie odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór nad systemem BCM
 • Audytorzy zarządzania ciągłością działania
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeńtwo informacji

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania (BCM)
 • Zrozumienie zasad funkcjonowania organizacji
 • Określenie strategii przetrwania
 • Wymagania systemu BCMS
 • Opracowanie i wdrożenie reakcji na nieprzewidziane zdarzenia
 • Aktualizacja i przegląd planów
 • Ćwiczenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria