QualityAustria

Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie na podstawie ISO 24762


Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie na podstawie ISO 24762


CEL SZKOLENIA

Zrozumienie zasad odtwarzania systemów IT po awarii. Określenie minimalnego wpływu negatywnych i nieprzewidzianych zdarzeń oraz szczegółowych planów odtwarzania systemów. Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 24762 oraz rozbudowanie wiedzy dotyczącej ciągłości działania o tematykę odtwarzania systemów po awarii.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za strategię firmy
 • Osoby odpowiedzialne za ryzyko operacyjne
 • Managerowie odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór nas systemem BCM
 • Audytorzy zarządzania ciągłością działania
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Usługi odtworzenia techniki teleinformatycznej po katastrofie
  • zarządzanie aktywami
  • zarządzanie współpracą z dostawcami
  • uzgodnienia dotyczące zleceń zewnętrznych
  • bezpieczeństwo informacji
  • aktywacja i dezaktywacja planu odtworzenia po katastrofie
  • szkolenia i kształcenie zawodowe personelu
  • dokumentacja
 • Obiekty związane z usługami odtworzenia techniki teleinformatycznej po katastrofie
  • lokalizacja miejsc odtworzenia po katastrofie
  • środki kontroli dostępu fizycznego
  • bezpieczeństwo obiektów
  • obszary dedykowane
  • środki zabezpieczenia środowiskowe
  • zabezpieczenia techniczne
  • centrum zarządzania kryzysowego
  • obiekty o ograniczonym dostępie
  • zaplecze pomocnicze niezwiązane bezpośrednio
  • z odtwarzaniem po katastrofie
  • cykl życia obiektów i urządzeń pomocniczych
 • Funkcje zapewniane przez zewnętrznego dostawcę usług
  • przegląd stanu odtworzenia po katastrofie przez organizację
  • wiedza i doświadczenie
  • kontrola dostępu logicznego
  • gotowość operacyjna i dotycząca urządzeń teleinformatycznych
  • zarządzanie usługami
  • plan reagowania kryzysowego
 • Ciągłe doskonalenie

wymagania dotyczące obiektów

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA!

1) Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
    w wysokości 23%.

2) Faktura wystawiana jest przez CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie
    - głównego organizatora szkolenia.

 

NOCLEGI (ze śniadaniem): cena nie jest wliczona w opłatę za szkolenie, możemy jednak pomóc w rezerwacji hotelu.

 • Mikołów: 150 - 190 zł.
 • Warszawa: 180 - 220 zł.
 • Katowice: 180 - 220 zł.

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria