QualityAustria

Wymagania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015


Wymagania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015


CEL SZKOLENIA

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy ISO 9001:2015, co pozwoli na interpretację wymagań normy celem jej zastosowania w organizacji.
 • Realizacja ćwiczeń oraz analiza przykładów zastosowań dla kluczowych elementów normy co pozwoli na praktyczne zgłębienie tematu.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pełnomocnicy i auditorzy systemów zarządzania jakością.
 • Osoby zaangażowanie w wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do zagadnienia systemów zarządzania jakością
 • Zakres nowego podejścia do systemów zarządzania jakością w normie ISO 9001:2015
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie   
 • Podejście oparte na ryzyku
 • Wsparcie - potencjał organizacji
 • Zarządzanie wiedzą 
 • Działania operacyjne
 • Ocena skuteczności
 • Doskonalenie w systemie zarządzania jakością

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie dla uczestników szkolenia

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Posiłek w ciągu dnia
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

 

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria