QualityAustria

Wymagania prawne - Rozporządzenie nr 305/2011 oraz zharmonizowana norma EN 1090-1


Wymagania prawne - Rozporządzenie nr 305/2011 oraz zharmonizowana norma EN 1090-1


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi nakazującymi spełnienie wymagań zharmonizowanej normy EN 1090-1 oraz omówienie wymagań stawianych przez tą normę.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby chcące uzyskać podstawową wiedzę z zakresu wymagań prawnych dla producentów konstrukcji stalowych
 • Organy weryfikujące zgodność z przepisami:
  • Główne Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
  • Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Pracownicy administracji państwowej
 • Rzeczoznawcy budowlani
 • Pracownicy Zarządów Budynków Miejskich
 • Pracownicy Zarządów Dróg i Mostów

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG
 • Zasady wprowadzania wyrobów do obrotu
 • Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych
 • Oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych
 • Zasady oceny zgodności wg EN 1090-1
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań prawnych 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Poczęstunek oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria