QualityAustria

Wymagania prawne dla wyrobów medycznych


Wymagania prawne dla wyrobów medycznych


CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami skoncentrowanymi na bezpieczeństwie wyrobu i zgodności z wymaganiami formalnymi.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Projektanci, producenci, instalatorzy, serwisanci wyrobów medycznych

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • System prawny w zakresie wyrobów medycznych
 • Dyrektywa 2007/47/WE zmieniająca Dyrektywę 93/42/EWG
 • Ustawa z 20 maja 2010 o wyrobach medycznych
 • Wytyczne, rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące Dyrektywy 93/42/EWG
 • Certyfikacja wyrobu na znak CE i rejestracja
 • Ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi
 • Procedury oceny zgodności 
 • Klasyfikacja wyrobów medycznych
 • Ocena  kliniczna
 • Rejestracja wyrobów medycznych  
 • Incydenty medyczne – wymagania prawne
 • Kryteria kwalifikacji jako incydent wg wytycznych unijnych
 • Zgłaszanie i raportowanie incydentów
 • Zewnętrzne działania korygujące
 • Nadzór Urzędu Rejestracji nad incydentami
 • Obowiązki prawne producentów, dystrybutorów i serwisantów

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria