QualityAustria

Wymagania normy ISO 50001:2018 - wprowadzenie


Wymagania normy ISO 50001:2018 - wprowadzenie


 

CEL SZKOLENIA

Celem edukacyjnym szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami norm serii ISO 50000 i możliwościami praktycznego zastosowania tych wymagań w organizacjach

Cel biznesowy szkolenia to efektywne zarządzanie energią w organizacji, wykorzystanie dostępnych możliwości optymalizacji zużycia energii oraz wykorzystania energii odnawialnej.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby zajmujące się rozliczaniem energii, zarządzające infrastrukturą w organizacji, realizujące wdrożenie Systemu Zarządzania Energią oraz zajmujące się doskonaleniem tego systemu
 • Specjaliści systemów zarządzania
 • Auditorzy
 • Pełnomocnicy Systemu Zarządzania Energią
 • Kadra kierownicz
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Kontekst organizacji w odniesieniu do zarządzania energią:

 • Wymagania prawne UE i polskie dotyczące zarządzania energią
 • Zainteresowane strony
 • Zakres i granice systemu zarządzania energią

Ocena użytkowania i zużycia energii – wymagania ISO 50001:

 • Audyt energetyczny
 • Przegląd energetyczny
 • Ocena efektywności energetycznej

Planowanie działań w zakresie zarządzania energią w oparciu o wymagania PN-EN ISO 50001:

 • Działania w odniesieniu do ryzyk i szans
 • Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii.
 • Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. Cele i zadania związane z zarządzaniem energią.

Planowanie oceny efektów podjętych działań.

Działania wspierające zarządzanie energią:

 • Zasoby
 • Kompetencje
 • Świadomość
 • Komunikacja
 • Dokumentowanie informacji

Planowanie i realizacja procesów związanych z zarządzaniem energią:

 • Procesy biznesowe
 • Projektowanie i planowanie nowych rozwiązań zakupy

Monitorowanie i pomiary.

Ocena osiąganych wyników

Ocena wyników:

 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
 • audity wewnętrzne
 • przegląd systemu zarządzania

Doskonalenie:

 • stwierdzanie niezgodności
 • analiza przyczyn i planowanie działań korygujących
 • weryfikacja wyników
 • działania związane z doskonaleniem

Integracja z innymi systemami zarządzania i procesami biznesowymi firmy.

Zlecanie nadzoru nad procesami, outsourcing w zarządzaniu energią.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie informacji dotyczących możliwości planowania i optymalizacji zużycia energii,
 • umiejętność wdrożenia systemu zarządzania energią w organizacji

Efekty uczenia się/ kształcenia:

 • zastosowanie wymagań ISO 50001 w praktyce.
 • Planowanie i wprowadzanie wskaźników energetycznych oraz planowanie działań z zakresu zarządzania energią w oparciu o uzyskiwane wyniki.
 • Powiązanie wskaźników energetycznych z biznesowymi wynikami finansowymi organizacji.
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (8 godzin)

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Posiłek w ciągu dnia
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł
   

WARTO PRZECZYTAĆ O ISO 50001:

ISO 50001 – System Zarządzania Energią w prostych słowach - czyli nasz praktyczny przewodnik wprowadzający do normy ISO 50001. Dostępny całkowicie bezpłatnie.

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria