QualityAustria

Wymagania normy ISO 45001:2018 – wprowadzenie do wdrożenia


Wymagania normy ISO 45001:2018 – wprowadzenie do wdrożenia


Norma ISO 45001:2018  zatytułowana: „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy. Wymagania i wytyczne zastosowania” jest nowym standardem, który zastępuje dotychczas stosowane normy w dziedzinie BHP, czyli BS OHSAS 18001 (w Polsce: PN-N-18001:2004).  Norma ta jest również uzupełnieniem do najczęściej integrowanych systemów zarządzania znowelizowanych norm, tj. Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) oraz Systemów Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015).

Organizacje, które posiadają certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, mają czas do 11 marca 2021 roku, aby ostatecznie przejść na wymagania normy ISO 45001:2018  (czyli poddać się certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001:2018).

By lepiej przygotować się do wdrożenia nowej normy w organizacji, zachęcamy do udziału w szkoleniu, które ułatwi m.in. w zapoznaniu się ze zmianami i różnicami między systemami OHSAS 18001 a ISO 45001.

CEL SZKOLENIA

 • zapoznanie się z wymaganiami nowej normy ISO 45001:2018
 • zapoznanie się różnicami między OHSAS 18001 a ISO 45001
 • zdobycie umiejętności związanych z zastosowaniem wymagań ISO 45001:2018 w swojej organizacji

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Kierownicy działów BHP
 • Auditorzy
 • Specjaliści systemów zarządzania
 • Pełnomocnicy BHP

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Kontekst organizacji:
  • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników
  • Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności
  • Zakres systemu zarządzania

 

 • Przywództwo:
  • Rola i odpowiedzialność kierownictwa
  • Polityka firmy w odniesieniu do wymagań:
   • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania

 

 • Ryzyka i szanse dotyczące:
  • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  • Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe
 • Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka.
 • Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z oceny analizy ryzyka na stanowiskach pracy.
 • Ocena wyników zaplanowanych działań

 

 • Udział i konsultacje pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia. Zmiany w podejściu i wymaganiach.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.

 

 • Wsparcie procesów:
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Udokumentowane informacje
 • W odniesieniu do wymagań związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
 • Kompetencje auditorów.
 • Zrozumienie pojęć związanych z wymaganiami ISO 45001. Omówienie sposobu definiowania pracownika, miejsca pracy, outsorcingu, zlecania procesów itp.
 • Ćwiczenie praktyczne – studium przypadku

 

 • Planowanie i kontrola działań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
 • Eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyka w prowadzonych działaniach.
 • Zarządzanie zmianami.

 

 • Ocena działań.
 • Wykorzystanie wyników auditów.
 • Przegląd systemu zarządzania.
 • Doskonalenie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (8 godzin)

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie ,,Wymagania normy ISO 45001:2018 – wprowadzenie do wdrożenia”

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Posiłek w ciągu dnia
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria