QualityAustria

Wymagania normy EN 1090 - wprowadzenie do certyfikacji


Wymagania normy EN 1090 - wprowadzenie do certyfikacji


 CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi wymaganiami EN 1090, które trzeba spełnić, by móc podejść do procesu certyfikacji. Podczas szkolenia dowiesz się co musisz zrobić, by Twoje produkty mogły być etykietowane oznaczeniem CE.

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do :

 • Właścicieli firm z branży konstrukcji stalowych i aluminiowych
 • Przyszłych zakładowych pełnomocników ZKP (tj. systemu Zakładowej Kontroli Produkcji)
 • Spawalników oraz inżynierów spawalników
 • Producentów konstrukcji stalowych
 • osób uczestniczących w dystrybucji konstrukcji stalowych
 • Podwykonawców, którzy świadczą usługi na rynku konstrukcji stalowych
 • Osób zajmujących się wdrażaniem EN 1090 w firmie
 • Pełnomocników
 • Osób chcących uzyskać podstawową wiedzę z zakresu wymagań dla producentów konstrukcji stalowych
 • Osób, które chciałyby wdrożyć system EN 1090 w swojej firmie, ale nie są pewne czy podlegają tej normie

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych:
  • Wymagania dla producentów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG (CPR),
  • Zasady wprowadzania wyrobów do obrotu,
  • Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych,
  • Znakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych a norma EN 1090.
 • EN 1090-1 oraz EN 1090-2 - wymagania norm:
  • Wymagania dla stalowych wyrobów konstrukcyjnych
  • Ocena zgodności stalowych elementów konstrukcyjnych – wymagania.
  • Wymagania norm EN 1090-1 i EN 1090-2.
  • Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - normy serii EN ISO 3834 i EN 1090 ,
  • Powiązanie EN 1090 z ISO 9001.
 • EN 1090 - Wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji:
  • wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy EN 1090-1,
  • Ocena Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • Zasady przygotowania dokumentacji ZKP,
  • Źródła informacji na temat ZKP ( przegląd zarządzania, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, audity wewnętrzne, monitorowanie wyrobu/ procesu),
  • Proces auditu Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym wymagania Quality Austria Polska Sp. z o.o. podczas certyfikacji,
  • Działania korygujące i zapobiegawcze w systemie ZKP.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria