QualityAustria

Wymagania IATF 16949:2016. System zarządzania jakością produkcji w przemyśle motoryzacyjnym


Wymagania IATF 16949:2016. System zarządzania jakością produkcji w przemyśle motoryzacyjnym.


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zakresem zmian jakie zaszły w normie IATF 16949:2016

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Auditorzy
 • Pełnomocnicy SZJ
 • Kadra kierownicza
 • Osoby realizujące wdrożenie SZJ
 • Osoby zajmujące się doskonaleniem SZJ
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1.Globalne Systemy Zarządzania.

2. Ewolucja specyfikacji technicznej IATF 16949.

3. Wprowadzenie do normy IATF 16949:2016.

4. Podejście procesowe.

5. Wymagania dotyczące systemów zarządzania.

6. Kontekst organizacji.

6.1.Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.

6.2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych.

6.3.Określenie zakresu Systemu Zarządzania Jakością.

6.4.System zarządzania jakością i jego procesy.

7.Przywództwo.

7.1.Przywództwo i zaangażowanie.

7.2.Polityka jakości

7.3 Role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji.

8.Planowanie.


8.1. Ryzyka i szanse.

8.2 Cele jakościowe i ich realizacja.

8.3.Planowanie zmian.

9.Wsparcie.

9.1.Zasoby.

9.2.Kompetencje

9.3.Świadomość

9.4.Komunikatywność

9.5 Udokumentowane informacje.

10.Działania operacyjne.

10.1.Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi.

10.2.Wymagania dotyczące wyrobów i usług.

10.3.Projektowanie i rozwój wyrobów i usług.

10.4.Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz.

10.5.Produkcja i dostarczanie usługi.

10.6 Zwolnienie wyrobów i usług.

10.7 Nadzór nad niezgodnymi wyjściami.

11.Ocena efektów działania.

11.1.Monitorowanie,pomiary,analiza i ocena.

11.2.Audit wewnętrzny i wymagania wobec audytorów.

11.3 Przegląd zarządzania.

12.Doskonalenie.

12.1.Niezgodności i działania korygujące

12.2.Ciągłe doskonalenie.

13. Wymagania dodatkowe np .dot. planów kontroli, zarządzania dostawcami, bezpieczeństwa wyrobów, zwrotów gwarancyjnych.

14.Wymagania organizacji AIAG.

15.Wymagania organizacji członkowskich IATF np.VDA QMC

16.Wymagania dotyczące audytowania procesów specjalnych oraz doskonalenia procesów.

17. Wpływ zmian na proces certyfikacji/re certyfikacji.

18.Procedura przejścia z ISO TS 16949:2009 na nowe wydanie IATF 16949:2016

19. Omówienie wymagań certyfikacji na zgodność z IATF 16949:2016.

 20.Podsumowanie szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria