QualityAustria

Warsztaty dla zespołów ds. zarządzania energią


Warsztaty dla zespołów ds. zarządzania energią


CEL SZKOLENIA

Przedstawienie obowiązków związanych z rolą Pełnomocnika ds. systemu zarządzania energią
wg PN-EN ISO 50001 oraz wymagań związanych z powołaniem zespołu ds. zarządzania energią.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania energią
 • Osoby zaangażowane we wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania energią

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Rola najwyższego kierownictwa w systemie zarządzania energią
 • Odpowiedzialność i uprawnienia przedstawiciela kierownictwa w zakresie zarządzania energią
 • Wymagania prawne i inne dotyczące systemu zarządzania energią i spełnienia tych wymagań
 • Przegląd energetyczny - praca zespołu ds. zarządzania energią
 • Energia bazowa, wskaźniki energetyczne i ich monitorowanie
 • Cele energetyczne, zadania energetyczne i plany działań
 • Przegląd systemu zarządzania energią
 • Ćwiczenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria