QualityAustria

Warsztat ISO 9001:2015 - doskonalenie w praktyce


Warsztat ISO 9001:2015 - doskonalenie w praktyce


Doskonal wdrożony system od strony praktycznej. Przećwicz najważniejsze etapy. Wymień się doświadczeniami z praktykami i doskonal swoją wiedzę na temat Systemu Zarządzania Jakością w nowej wersji.

W 2018r. nie ma czasu na eksperymenty. Skorzystaj z wiedzy doświadczonego partnera.
Program przygotowany na podstawie doświadczeń auditorów Quality Austria o najczęstszych błędach popełnianych w trakcie zmiany na nową normę oraz informacje zwrotne od uczestników naszych kursów

 

CEL SZKOLENIA

Celem warsztatu jest:

 • ugruntowanie i weryfikacja posiadanej wiedzy z zakresu wymagań ISO 9001:2015
 • przećwiczenie jak doskonalić wdrożony system ISO 9001 w codziennej pracy
 • wskazanie i omówienie miejsc, w których mogą wystąpić  problemy, wątpliwości, błędy

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pełnomocnicy ds. ISO 9001:2015
 • osóby, które brały już udział w szkoleniach dot. zmian w ISO 9001:2015 i chcą ugruntować swoją wiedzę
 • konsultanci i wdrożeniowcy systemów ISO 9001
 • właściciele procesów
 • osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w praktycznym wdrażaniu ISO 9001

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1. Kontekst i strony zainteresowane

 • Metodyka podejścia do analiz kontekstu i strona zainteresowanych dla spełnienia wymagań ISO 9001:2015.
 • Określenie środowiska (zewnętrznego i wewnętrznego), w którym działa organizacja i jego oddziaływania.
 • Zastosowanie narzędzi, zagrożenia i szanse z stosowania wybranych rozwiązań.
 • Analiza wymagań normy ISO 9001:2015

WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

PEST, PESTEL, SWOT, 5 sił Portera

 

2. Podejście do ryzyka i szans

Zastosowanie podejścia „Risk-Based-Thinking”  w ISO 9001:2015. Analizy na etapie analiz i definiowania procesów. Implementacja podejścia w systemach funkcjonujących. Zastosowanie narzędzi, zagrożenia i szanse z stosowania wybranych rozwiązań. Przekrojowa analiza wymagań normy ISO 9001:2015

 • Identyfikacja ryzyk i szans
 • Analiza ryzyka
 • Ewaluacja ryzyka
 • Implementacja działań związanych z ryzykiem i szansami
 • Monitorowanie i ocena

WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

SWOT, Metoda 2 czynników, Metoda 3 czynników, FMEA

 

3. Udokumentowane informacje

 • Zmiana podejścia i wymagań formalnych w ISO 9001:2015.
 • Analiza wymagań normy ISO 9001:2015 względem tworzenia i utrzymywania udokumentowanych informacji.
 • Zastosowanie wymagań dla udokumentowanej informacji.
 • Określanie zasad nadzoru.
 • Matryca dla udokumentowanych informacji.
 • Wpływ kontekstu i analiz ryzyka.

 

4. Podejście procesowe

 • Identyfikacja procesów organizacji i ich powiązań.
 • Identyfikacja procesów zlecanych na zewnątrz.
 • Modelowanie podejścia procesowego.
 • Ocena skuteczności

WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

Model żółwia, flowchart

 

5. Zarządzanie zmianą

 • Istota zmiany – zdarzenie vs proces
 • 3 perspektywy zmiany
 • Projektowanie zmian w organizacji
 • Diagnoza niezbędnych zmian
 • Grupy robocze i wdrażanie zmian
 • Kontrola wprowadzonych zmian

WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

Pola sił Kurta-Lewina, ADKAR, Kanwa, Kanban

 

6. Zarządzanie wiedzą

 • Lokalizowanie wiedzy
 • Analiza luk wiedzy
 • Zbieranie wiedzy
 • Dzielenie i transfer wiedzy
 • Wykorzystywanie wiedzy
 • Przegląd wiedzy

 

7. Niezgodne wyjścia 

 • Analiza wymagań normy.
 • Omówienie i zastosowanie cyklu PDCA
 • Korekcja i działania korygujące.
 • Analizy przyczyn źródłowych

WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

Diagram rybich ości, Diagram Pareto, 5 why, 5-6-3

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (16 godzin) intensywnych ćwiczeń

 

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Posiłek w ciągu dnia
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

Warto przeczytać:

Szkolenia ISO - 5 grzechów firm szkoleniowych
5 sposobów na efektywne szkolenie ISO
Audity wewnętrzne – dlaczego nie są skuteczne?

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria