QualityAustria

System zarządzania energią - wdrażanie i certyfikacja


System zarządzania energią - wdrażanie i certyfikacja


CEL SZKOLENIA

Przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO 50001, wyjaśnienie wymagań w oparciu o ćwiczenia.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania energią.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Zakres normy PN-EN ISO 50001
 • Podstawowe definicje
 • Wdrażanie systemu zarządzania energią
 • Planowanie energetyczne
 • Funkcjonowanie systemu zarządzania energią - kluczowe obszary działania
 • Monitorowanie, mierzenie i analiza
 • Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi
 • Przegląd systemu zarządzania energią
 • Integracja z innymi systemami zarządzania
 • Ćwiczenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria