QualityAustria

System Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania 18001, OHSAS


System Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania 18001, OHSAS


CEL SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia poznają standardy PN-N 18001, OHSAS i będą potrafili zastosować ich wymagania w swojej organizacji.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Kierownicy działów BHP

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do wymagań BHP
 • Podstawy prawne
 • Podstawy systemowe i terminologia
 • Wymagania PN-N 18001, OHSAS
 • Interpretacja wymagań i ich zastosowanie
 • Zasady dokumentowania
 • Zasady wdrażania w organizacji
 • Ćwiczenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria