QualityAustria

System HACCP - zasady, wdrażanie, funkcjonowanie


System HACCP - zasady, wdrażanie, funkcjonowanie


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie wymagań dla dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz zasad systemu HACCP.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy związani z wdrożeniem i utrzymaniem systemu HACCP w organizacji

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Podstawy zarządzania jakością
 • Współczesne zagrożenia żywności
 • Koncepcje jakości żywności
 • Dobra Praktyka Higieniczna GHP
 • Dobra Praktyka Produkcyjna GMP
 • 7 zasad systemu HACCP
  • Analiza zagrożeń
  • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP)
  • Ustalenie wartości docelowych i monitoringu dla każdego CCP
  • Ustalenie działań korygujących
  • Ustalenie procedur weryfikacji
  • Stworzenie zapisów i dokumentacji systemu
 • Ćwiczenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 26 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria