QualityAustria

System bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia zgodny z wymaganiami ISO 27799:2010


System bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia zgodny z wymaganiami ISO 27799:2010


CEL SZKOLENIA

 • Uświadomienie i przybliżenie pracownikom służby zdrowia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001
 • Zdobycie wiedzy na temat wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wynikającego z dodatkowych wytycznych ISO 27799

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie bezpieczeństwa informacji.
 • Wyższa i średnia kadra kierownicza, a w szczególności osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, w tym pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych, administratorzy danych osobowych (ABI), oficerowie bezpieczeństwa.
 • Audytorzy, którzy chcę zdobyć podstawy wiedzy z zakresu audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Pracownicy odpowiedzialni za kontakty z kluczowymi klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) zgodnego z PN-ISO/IEC 27001 względem specyfiki pracy służbie zdrowia
 • Krytyczność przetwarzanych danych w środowisku ochrony zdrowia
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Postępowanie z ryzykiem w podejściu procesowym
 • Projektowanie, wdrażanie i certyfikacja systemu bezpieczeństwa informacji
 • Analiza zabezpieczeń
 • Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego A normy PN-ISO/IEC 27001.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria