QualityAustria

Specjalista ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normę OHSAS / PN-N 18001


Specjalista ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normę OHSAS / PN-N 18001


CEL SZKOLENIA

Dostarczenie wiedzy niezbędnej uczestnikom do realizacji podejścia projakościowego w organizacji. Praktyczne zastosowanie wymagań normy i narzędzi w organizacji

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymywanie systemów jakości
 • Personel działów jakości, zarządzania produkcją
 • Pełnomocnicy ds. jakości

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Podstawowe pojęcia wg OHSAS 18001:2007
 • BHP w przedsiębiorstwie
 • Szczegółowe wymagania normy OHSAS 18001:2007 (pkt. 4.1 ÷ 4.6)
 • Porównanie wymagań OHSAS 18001:2007 z PN-N 18001:2004
 • Polityka BHP
 • Podstawowe dokumenty systemu zarządzania BHP
 • Wymagane zapisy wg OHSAS 18001:2007
 • Wymagania prawne (identyfikacja, dostępność)
 • Ryzyko zawodowe
 • Funkcja dokumentacji (papierowej i elektronicznej) w systemie zarządzania BHP
 • Wdrażanie, certyfikacja systemu zarządzania BHP

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria