QualityAustria

Skuteczny system bezpieczeństwa


Skuteczny system bezpieczeństwa


CEL SZKOLENIA

Przekazanie  uczestnikom informacji na temat dostępnych na rynku rozwiązań technicznych i proceduralnych w dziedzinie bezpieczeństwa obiektów sieci handlowych.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Kadra zarządzająca
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym
 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie regulacji w obszarze bezpieczeństwa
 • Administratorzy obiektów
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo fizyczne i współpracę z firmami zewnętrznymi w zakresie ochrony obiektów

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Dzień 1       

 • Ryzyko operacyjne w odniesieniu do obiektów sieci retail.        
  • Czym jest ryzyko operacyjne?          
  • Jaki wpływ na prowadzoną działalność ma ryzyko operacyjne?            
  • W jaki sposób można ograniczać ryzyko operacyjne w przedsiębiorstwie?         
 • Budowanie Skutecznego Systemu Bezpieczeństwa.  
  • Z jakich elementów składa się Skuteczny System Bezpieczeństwa?        
  • Na czym polega budowa Skutecznego Systemu Bezpieczeństwa?             
  • Jakie korzyści może nieść ze sobą Skuteczny System Bezpieczeństwa?            
 • Korzystanie z usług koncesjonowanych agencji ochrony.  
  • Na podstawie jakich przepisów funkcjonują w Polsce agencje ochrony?           
  • Gdzie szukać profesjonalnych Dostawców usług ochrony osób i mienia?           
  • Jak negocjować warunki umowy i jakich błędów unikać podczas zawierania umów?           
Dzień 2       
 • Współpraca z policją w obliczu zagrożeń występujących w sieciach retail.          
  • Jakie zadania realizują policjanci w stosunku do przedsiębiorców?             
  • Kiedy dany czyn jest kwalifikowany jako wykroczenie, a kiedy jako przestępstwo?       
  • Gdzie i jak składać zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, albo przestępstwa?       
 • Audyt zewnętrzny – sposób na poprawę poziomu bezpieczeństwa.   
  • Jak rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa?            
  • Dlaczego korzystanie z usług audytorów zewnętrznych jest opłacalne?           
  • Jak weryfikować jakość usług świadczonych przez audytorów zewnętrznych?

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria