QualityAustria

Seminarium informacyjne: ISO 9001:2015 rewizja normy - zastosowanie w placówkach ochrony zdrowia


Seminarium informacyjne: ISO 9001:2015 rewizja normy - zastosowanie w placówkach ochrony zdrowia


CEL SZKOLENIA

Zapoznanie z rewizją normy ISO 9001:2015. Nowa koncepcja systemu zarządzania jakością.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Auditorzy
 • Pełnomocnicy SZJ
 • Kadra kierownicza
 • Osoby realizujące wdrożenie SZJ
 • Osoby zajmujące się doskonaleniem SZJ
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 1. Rewizja – przegląd stanu obecnego
 2. Zakres rewizji
 3. Nowe podejście - zrozumienie organizacji i jej kontekstu  - cel istnienia placówki ochrony zdrowia w kontekście oczekiwań organów państwowych i społeczeństwa.
 4. Nowe podejście - zakres stosowania i możliwości wyłączeń - i co z tego wynika dla mojej organizacji.
 5. Nowe podejście - przywództwo
 6. Nowe podejście - Podejście zorientowane na proces - procesy główne realizowane przez placówki ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie) ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych świadczeń medycznych m.in. kontraktowanych z NFZ
 7. Nowe podejście - ryzyko i planowanie - ryzyko jako element świadczeń medycznych
 8. Nowe podejście - zarządzanie udokumentowaną informacją - w tym dokumentacją medyczną, która stanowi największą część dokumentacji w placówce ochrony zdrowia
 9. Porównanie ISO 9001:2008 z  ISO 9001: 2015

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

0,5 dnia / 4 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

 

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria