QualityAustria

Seminarium informacyjne: ISO 9001:2015 nowe wymagania


Seminarium informacyjne: ISO 9001:2015 rewizja normy


NOWE INFORMACJE

To semianirum jest już nieaktualne. Jeśli chcesz zapoznać się ze zmianyami w ISO 9001:2015 zapraszamy na szkolenie ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania – interpretacja normy i zastosowanie
lub do zapoznania się z naszym artykułem Rewizja ISO 9001:2015 - podsumowanie zmian.
Zapraszmy również do pobrania naszego ebooka ISO 9001:2015. Rewizja w prostych słowach

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie z rewizją normy ISO 9001:2015. Nowa koncepcja systemu zarządzania jakością.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Auditorzy
 • Pełnomocnicy SZJ
 • Kadra kierownicza
 • Osoby realizujące wdrożenie SZJ
 • Osoby zajmujące się doskonaleniem SZJ
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Rewizja normy - co to znaczy? 
 • Wpływ daty publikacji normy IOS 9001: 2015 na ważność wydanych certyfikatów wg normy ISO 9001.
 • Główne cele i idee nowej normy.
 • Omówienie głównych zmian w wymaganiach dla systemu zarządzania jakością:
  • Nowe podejście - zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
  • Nowe podejście - zakres stosowania i wmożliwości wyłączeń - co z tego wynika dla mojej organizacji.
  • Nowe podejście - przywództwo.
  • Nowe podejście - podejście zorientowane na proces i cele.
  • Nowe podejscei - ryzyko i planowanie.
  • Nowe podejście - zarządzanie udokumentowaną informacją.
 • Porównanie ISO 9001:2008 z  ISO 9001: 2015.
 • Jak dostosować istniejący System Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

0,5 dnia / 4 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie szkolenia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

Dla certyfikowanych Klientów Quality Austria - Polska Sp. z o. o. cena szkolenia wynosi 95,00 zł netto / os.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 150,- zł
 • Warszawa - 200,- zł
 • Ustroń - 150,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria