QualityAustria

Seminarium informacyjne: ISO 9001 i ISO 14001 zmiany norm


Seminarium informacyjne: ISO 9001 i ISO 14001 zmiany norm


CEL SZKOLENIA

Zapoznanie z zakresem zmian w normach ISO 9001:2015 i ISO 14001: 2015 

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Auditorzy
 • Pełnomocnicy Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem
 • Kadra kierownicza
 • Osoby realizujące wdrożenie Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem
 • Osoby zajmujące się doskonaleniem Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Rewizja – przegląd stanu obecnego
 • Zakres rewizji
 • Nowe podejście - zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 • Nowe podejście - zakres stosowania i wmożliwości wyłączeń - i co z tego wynika dla mojej organizacji.
 • Nowe podejście - przywództwo
 • Nowe podejście - podejście zorientowane na proces
 • Nowe podejscie - ryzyko i planowanie
 • Nowe podejście - zarządzanie udokuentowaną informacją
 • Nowe podejście - cykl życia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

5 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria