QualityAustria

Seminarium informacyjne: Chroń serce swojej firmy - bezpieczeństwo informacji wg ISO 27001


Seminarium informacyjna: Chroń serce swojej firmy - bezpieczeństwo informacji wg ISO 27001


CEL SZKOLENIA

W czasach nam współczesnych, dbanie o najwyższe bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnice firmy nie tylko warunkuje zaufanie klientów, jest to też wymóg formalno-prawny. W spełnieniu tych wymagań Twojej firmie mogą pomóc normy dotyczące bezpieczeństwa informacji - nowoczesne standardy zachowania poufności, integralności i dostępności informacji. Podczas seminarium dowiesz się jak podnieść poziom bezpieczeństwa swojej firmy.

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Klienci qualityaustria-Polska
  • wszystkie organizacje niezależnie od wielkości i branży

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

  • Sesja 1: Bezpieczeństwo informacji w świetle rozwijających się technologii. Analiza obecnych zagrożeń i ich klasyfikacja
  • Sesja 2: Sposoby wyprowadzenia informacji z organizacji. Analiza wycieków oraz działań cyberprzestępców. 
  • Sesja 3: Rola Kierownictwa w doskonaleniu systemu ochrony oraz postępowanie z najczęstszymi incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji. Analiza wymagań wynikających z regulacji prawnych dot. Ochrony informacji

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 godziny (10:00 - 13:00)

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria