QualityAustria

Rewizja normy ISO 14001:2015


Rewizja normy ISO 14001:2015


CEL SZKOLENIA

Zapoznanie z zakresem zmian w normie ISO 14001:2015 

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Auditorzy  
 • Pełnomocnicy Systemu Zarządzania Jakością Środowiskiem
 • Kadra kierownicza
 • Osoby realizujące wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem 
 • Osoby zajmujące się doskonaleniem Systemu Zarządzania Środowiskiem 
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 •     Wpływ kontekstu i stron zainteresowanych:             
  • ustalenie kontekstu       
  • ustalenie stron zainteresowanych      
  • wymagania dla obiektów i procesów  
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z uwzglednieniem wpływu na środowisko:          
  • odpowiedzialność podmiotu - wymagania prawne, ogólne i temtyczne dla branz        
  • określenie zakresu
  • powiązanie działalności biznesowej z wpływem na środowisko        
  • uwzglednienie cyklu życia produktów i usług       
  • ryzyka i szanse związane z wpływem na srodowisko        
  • zobowiązanie do zgodności z wymaganiami        
  • identyfikacja procesów - aspekty srodowiskowe w procesach biznesowych
 • Rola przywództwa w systemach zarządzania środowiskowego:          
  • planowanie i weryfikacja działań       
  • zarządzanie celami        
  • polityka środowiskowa        
  • role, odpowiedzialności i uprawnienia    
 • Wewnętrzny potencjał organizacji:                 
  • wskaźniki i mierniki w zarządzaniu procesowym w odniesieniu do wpływu na środowisko       
  • wsparcie-zasoby       
  • wsparcie-kompetencje       
  • wsparcie-świadomość        
  • wsparcie-komunikacja    
 • Zastosowanie udokumentowanej informacji w SZŚ:                  
  • przetwarzanie informacji        
  • zastosowanie środów przekazu        
  • bezpieczeństwo informacji        
 • Działanie:                  
  • planowanie operacyjne z uwzględnieniem wpływu na środowisko        
  • kontrolowanie planowanych zmian i konsekwencje nieprzewidzienych zmian        
  • uwzględnienie cyklu życia w odniesieniu do wymagań dla obiektu i procesów        
  • gotowość i reagowanie na wypadek awarii        
  • nadzór nad procesami outsorcingu   
 • Ocena wyników:                  
  • monitorowanie, pomiar, analiza i ocena        
  • audit wewnętrzny        
  • przegląd zarządzania        
 • Doskonalenie:                  
  • niezgodności i działania korygujące        
  • działania korygujące    

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł    
 • Warszawa - 160,- zł    
 • Ustroń - 130,- zł    
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria