QualityAustria

Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania


Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania


CEL SZKOLENIA

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać wymagania standardów zintegrowanego systemu zarządzania w organizacji, realizować zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki zarządzania i dbać o doskonalenie systemu.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie  w systemach zarządzania
 • Osoby, które ukończyły szkolenia z zasad systemów zarządzania zgodnie z ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Standard ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS

 • Podstawy prawne systemu zarządzania środowiskowego oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Analiza ryzyka
 • Standard ISO 9004 – wytyczne doskonalenia
 • Rola Pełnomocnika w systemie zarządzania BHP
 • Doskonalenie – narzędzia
 • Zasady certyfikacji i rola jednostek certyfikujących
 • Ćwiczenia
 • Test sprawdzający

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 dni / 24 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat ,,Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania”.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria