QualityAustria

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001)


Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001)


CEL SZKOLENIA

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrożyć wymagania standardu ISO 9001 w organizacji, realizować zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki jakości i dbać o doskonalenie systemu.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie ,,w jakości”
 • Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad zarządzania jakością zgodnie ze standardem ISO 9001

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Standard ISO 9001
 • Podejście procesowe
 • Standard ISO 9004
 • Rola Pełnomocnika w systemie jakości
 • PDCA
 • TQM
 • Doskonalenie – narzędzia
 • Zasady certyfikacji i rola jednostek certyfikujących
 • Ćwiczenia
 • Test sprawdzający

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat ,,Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością”.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Wyżywienie  w dniach szkolenia 
 • Wydanie certyfikatu

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria