QualityAustria

Pełnomocnik ds. zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301


Pełnomocnik ds. zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301


CEL SZKOLENIA

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafili wdrażać wymagania standardu ISO 22301 w organizacji, realizować zadania Pełnomocnika w oparciu o techniki zarządzania i dbać o doskonalenie systemu.

ODBIORCY SZKOLENIA

Odbiorcami szkolenia są osoby w funkcji menedżerów operacyjnych, którzy powinny w istotny sposób przyczynić się do bezpieczeństwa korporacyjnego (np. dyrektorzy wykonawczy, pełnomocnicy, właściciele procesów, członkowie zespołu), Ponadto, te grupy docelowe, które chciałyby uzyskać poprzez szkolenie wiedzę aby zostać Pełnomocnikiem Zarządzania Ciągłością Działania.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Podstawy BCM
 • Przegląd ustawowych warunków ramowych
 • Przegląd norm: ISO 28000, ONR 49000, ISO 31000, ISO 31010, ÖNORM S 2400ff, ONR 192400
 • Elementy systemu BCM / CSM
 • Standardy w zakresie BCM / CSM
 • Integracja z istniejącymi systemami zarządzania
 • Wskazówki od praktyki, przykłady najlepszych praktyk
 • Specyficzne dla przemysłu przetwórstwa
 • Praca w grupach

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Certyfikat Pełnomocnika Zarządzania Ciągłością Działania

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria