QualityAustria

Ocena zgodności wyrobów medycznych


Ocena zgodności wyrobów medycznych


CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z metodyką oceny zgodności, wymaganymi działaniami, dokumentami i zapisami z realizacji.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Projektanci, producenci, instalatorzy, serwisanci wyrobów medycznych

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • System dokumentacji wyrobów medycznych
 • Wymagania prawne dotyczące dokumentacji 
 • Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące dokumentacji
 • Dokumentacja techniczna
 • Instrukcje Użytkowania
 • Notatki doradcze
 • Ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi
 • Wymagania zasadnicze
 • Procedury oceny zgodności 
 • Klasyfikacja wyrobów medycznych
 • Ocena  kliniczna
 • Walidacje procesów realizacji wyrobu
 • Certyfikacja wyrobu na znak CE i udział Jednostki Notyfikowanej
 • Nadzór Urzędu Rejestracji nad wyrobami medycznymi
 • Rejestracja wyrobów medycznych 
 • Nadzór nad incydentami

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria