QualityAustria

Ocena ryzyka zawodowego - metodologia oceny


Ocena ryzyka zawodowego - metodologia oceny


CEL SZKOLENIA

Celem ogólnym oceny ryzyka zawodowego jest eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i ryzyka, jakie wiąże się z nimi. Niedające się wyeliminować ryzyko należy kontrolować, zaś wiedzę o zagrożeniach i ryzyku przekazywać pracownikom.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za nadzór na obszarem BHP, lub biorące udział w tworzeniu, wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • BHP w przedsiębiorstwie
 • Wymagania prawne
 • Identyfikacja zagrożeń
 • Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego,
  • Metoda oceny ryzyka przy pomocy Wskaźnika Ryzyka (metoda Risk Score)
  • Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN-N 18002:2011
  • Metoda Wstępnej Analizy Zagrożeń (metoda PHA)
  • Metoda oceny ryzyka przy pomocy Analizy Bezpieczeństwa Pracy (metoda JSA)
 • Środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe
  • Środki ochrony zbiorowej
  • Środki ochrony indywidualnej
 • Okresowa ocena ryzyka zawodowego
 • Informowanie pracowników o zidentyfikowanym ryzyku zawodowym
 • Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria