QualityAustria

Manager Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 – szkolenie akredytowane


Manager Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 – szkolenie akredytowane

Najbliższe szkolenie

18 - 21 grudnia 2017 (32 godziny/4 dni)
Warszawa

Cena 2360.00,-


CEL SZKOLENIA

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą znać procesy i wymagania związane z realizacją norm ISO 27001 i ISO 27002 w przedsiębiorstwie oraz poznają ich praktyczne zastosowanie. Nabędą również wiedzę z zakresu prawa i psychologii po to, by sprawnie i zgodnie z przepisami wprowadzić w firmie nabytą wiedzę techniczną.

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU:

1) PRAKTYCZNA WIEDZA

Szkolenie jest pomyślane w taki sposób, aby przekazać Ci cały pakiet umiejętności. Chodzi w nim nie tylko o to, by powiększyć Twoją wiedzę z zakresu normy ISO 27001 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg tej normy, ale także, aby dać Ci do ręki konkretne psychologiczne narzędzia i wiedzę z zakresu prawa, żebyś mógł skutecznie zajmować się bezpieczeństwem informacji w firmie.

2) WYKWALIFIKOWANI TRENERZY

Nasi trenerzy muszą otrzymać powołanie, aby prowadzić szkolenie akredytowane. Z tego względu są weryfikowani i sprawdzani przez jednostkę akredytacyjną pod kątem wiedzy i doświadczenia. To dlatego oceniani są przez uczestników szkoleń na poziomie 4,5 i 5 na skali 5-ciostopniowej.

3) MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT

Na całym świecie wydawane są identyczne certyfikaty akredytowane potwierdzające udział w szkoleniu i zdanie egzaminu. To zwiększa ich globalną wartość. Międzynarodowy certyfikat managera bezpieczeństwa informacji w portfolio to cenny dokument potwierdzający kompetencje.

4) ŚWIATOWY STANDARD SZKOLENIA

Akredytacja BMWFW zapewnia udział w szkoleniu prowadzonym wg najwyższych światowych standardów. Akredytacja oznacza przyznanie i potwierdzenie przez niezależną jednostkę akredytacyjną znaku jakości szkolenia. Wynika z tego, że szkolenie musi być prowadzone tak samo i na takim samym wysokim poziomie jakości na całym świecie. Różni się tylko ceną dostosowaną do rynku każdego kraju. To samo szkolenie w Austrii aktualnie kosztuje 3 060,00 euro od osoby.

5) KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY

 • Oszczędności wynikające z podejmowania działań profilaktycznych w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • Budowanie bezpieczeństwa informacji w oparciu o międzynarodowy standard ISO 27001
 • Większa świadomość zagrożeń
 • Lepsze postrzeganie przez partnerów biznesowych
 • Poprawa atmosfery i relacji międzyludzkich
 • Świadomość aktualnych wymagań prawnych.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i zagadnień informacyjnych

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Moduł I - Normy ISO 27001 / ISO 27002

Opis:

Głównym tematem Modułu I jest omówienie Międzynarodowego Standardu ISO/IEC 27001, stanowiącego nie tylko podstawę systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ale będącego także odpowiednim przewodnikiem dla wdrożenia standardu ISO/IEC 27002, we wszystkich ważnych obszarach przedsiębiorstwa (m.in. w polityce bezpieczeństwa, zarządzaniu ryzykiem, planowaniu ciągłości biznesowej i audycie wewnętrznym).

W ciągu 2 dni uczestnicy kursu poznają najważniejsze podstawy systemu bezpieczeństwa informacji. Zostaną również zapoznani z ogólnymi aspektami dotyczącymi organizacji, technologii i zarządzania procesami.

Praktyczne przykłady przytaczane przez trenera podczas kursu pomogą uczestnikom zobrazować jak samodzielnie wdrożyć to, czego nauczyli się podczas szkolenia.

Moduł II - Podstawy psychologii

Opis:

Podczas tej części szkolenia dowiesz się jak wdrażać w firmie zdobytą wiedzę techniczną. 

Moduł II obejmuje również naukę takich umiejętności jak: zdolność do pracy w zespole, zdolność do rozwiązywania konfliktów, zdolność do współpracy interdyscyplinarnej oraz zaznajamia z modelami relacyjnymi, procesami dynamiki grupy i technikami motywacyjnymi.

Moduł III - Podstawy prawne

W ostatnim dniu szkolenia omawiane są zagadnienia związane z systemem utworzonym przez przepisy regulujące ochronę danych osobowych, które stanowią jeden z najistotniejszych elementów w zakresie bezpieczeństwa informacji. Podczas kursu Uczestnicy zostaną zaznajomieni z czterema priorytetami z tego zakresu:

 1. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Blok ten zawiera informacje na temat danych podlegających ochronie, sposobu korzystania z danych, tajemnicy danych, praw osób zainteresowanych, kar i odszkodowań.

 1. Ustawy o konkurencji i konkurencyjności

Ta część udziela podstawowych informacji na temat reklam przesyłanych drogą elektroniczną, ochrony i zakazów dotyczących reklam, łączy internetowych i znaków towarowych.

 1. Handel elektroniczny

Ten rozdział poświęcony został dyrektywom o handlu elektronicznym, sprzedaży zdalnej oraz ustawie o podpisie elektronicznym.

 1. Prawa autorskie i nazwy domen

Ostatnia część tego modułu dotyczy ochrony znaków towarowych oraz ochrony nazw i znaków identyfikacyjnych.

 

Egzamin – trwa godzinę i  jest przeprowadzany w formie testu jednokrotnego wyboru.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

4 dni / 32 godziny

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

Należy również doliczyć opłatę akredytacyjną w wysokości 100 euro (za egzamin i wydanie certyfikatu akredytowanego).

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Akredytowany certyfikat IS Manager acc. to ISO/IEC 27001 oraz nieakredytowany certyfikat Chief Security Officer.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu
 • Materiały szkoleniowe 
 • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki 
 • Ciepły posiłek każdego dnia
 • Wydanie certyfikatów

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180,- zł
 • Katowice - 200,- zł 
 • Warszawa - 200,- zł

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria