QualityAustria

Lean manufacturing - metodologia i wdrożenie


Lean manufacturing - metodologia i wdrożenie


CEL SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom idei i metodologii działania i wdrożenia Lean Manufacturing.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Kadra kierownicza
 • Osoby zarządzające produkcją
 • Personel działu jakości

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do Lean Manufacturing
 • Najważniejsze definicje i zasady
 • Typy strat produkcyjnych
 • Przepływ wartości
 • Metodyka 5S
 • Metodyka działań w obrębie 5S
 • Wdrażanie 5S
 • Podwyższanie sprawności maszyn i urządzeń (TPM)
 • Wprowadzenie do metodyki całkowitej sprawności maszyn i urządzeń
 • Identyfikacja głównych przyczyn strat
 • Wdrożenie podejścia podwyższani sprawności maszyn i urządzeń

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
 • Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria