QualityAustria

Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z Krajowych Ram Interoperacyjności


Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z Krajowych Ram Interoperacyjności - 2 dni/16 godzin


CEL SZKOLENIA

Przygotowanie uczestników szkolenia do rzetelnej oceny mechanizmów bezpieczeństwa zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r. (Dz. U. nr 0, poz. 526) oraz w Ustawie o ochronie danych osobowych.

Głównym organizatorem szkolenia jest jednostka certyfikacyjna i szkoleniowa CIS – Certification & Information Security Services, która specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji. Siedziba CIS-International znajduje się w Wiedniu i ma swoje przedstawicielstwa na całym świecie. CIS posiada prestiżową akredytację w zakresie certyfikacji systemów i osób (ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27002, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27018 i ISO/IEC TR 20000-9, ISO 22301) udzieloną przez austriacki organ akredytujący BMWFW oraz akredytację brytyjską udzieloną przez itSMF. Przeprowadza również certyfikacje Data Center (ANSI/TIA 942,EN 50600) oraz szkolenia. Współpraca między CIS i Quality Austria-Polska wpływa na większe zadowolenie Klientów, spowodowane możliwością synergii (certyfikacji łączącej różne systemy), większym nastawieniem na praktykę oraz obniżeniem kosztów.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Audytorzy wewnętrzni i pracownicy działu kontroli
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Informatycy, Administratorzy sieci
 • Kadra zarządzająca
 • Osoby odpowiedzialne

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Dzień 1

 • Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnychw zakresie bezpieczeństwa informacji - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dlarejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r.
 • Praktyczne podejście do kontroli systemów informacyjnych. Analiza obecnych IT zagrożeń i ich konsekwencji w stosunku do systemów informacyjnych.
 • Wsparcie dla audytorów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i normy - najlepsze praktyki z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. normy i standardy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • Wykorzystanie analizy ryzyka w podejściu do audytu bezpieczeństwa IT. metody porównywania wyników analizy i przetwarzania informacji. Weryfikacja celów zabezpieczeń i zabezpieczeń względem poszczególnych obszarów normy.
 • Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnych w zakresie minimalnych wymagań dot. systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.

Dzień 2

 • Wprowadzenie do kontroli systemów informacyjnych oraz najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa informacji. Analiza potencjalnych zagrożeń i skutków w obszarze IT.
 • Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji:
  • organizacja bezpieczeństwa
  • Outsourcing
  • zarządzanie aktywami i aspekty legalności
 • Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. Weryfikacja celów i stosowanych zabezpieczeń w obszarach:
  • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • zarządzanie systemami i sieciami
  • zarządzanie kontrolą dostępu
  • wdrażanie systemów informacyjnych
  • odtwarzanie systemów informatycznych po awarii

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 h

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie

UWAGA!

1) Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
    w wysokości 23%.

2) Faktura wystawiana jest przez CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie
    - głównego organizatora szkolenia.

 

NOCLEGI (ze śniadaniem): cena nie jest wliczona w opłatę za szkolenie, możemy jednak pomóc w rezerwacji hotelu.

 • Mikołów: 150 - 190 zł.
 • Warszawa: 180 - 220 zł.
 • Katowice: 180 - 220 zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria