QualityAustria

Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z Krajowych Ram Interoperacyjności


Kontrola Bezpieczeństwa Informacji wynikająca z Krajowych Ram Interoperacyjności - 2 dni/16 godzin

Najbliższe szkolenie

20-21 grudnia 2017 r. (2 dni/16 h)
Warszawa

Cena 950.00,-


CEL SZKOLENIA

Przygotowanie uczestników szkolenia do rzetelnej oceny mechanizmów bezpieczeństwa zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r. (Dz. U. nr 0, poz. 526) oraz w Ustawie o ochronie danych osobowych.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Audytorzy wewnętrzni i pracownicy działu kontroli
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Informatycy, Administratorzy sieci
 • Kadra zarządzająca
 • Osoby odpowiedzialne

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Dzień 1

 • Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnychw zakresie bezpieczeństwa informacji - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dlarejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r.
 • Praktyczne podejście do kontroli systemów informacyjnych. Analiza obecnych IT zagrożeń i ich konsekwencji w stosunku do systemów informacyjnych.
 • Wsparcie dla audytorów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i normy - najlepsze praktyki z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. normy i standardy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • Wykorzystanie analizy ryzyka w podejściu do audytu bezpieczeństwa IT. metody porównywania wyników analizy i przetwarzania informacji. Weryfikacja celów zabezpieczeń i zabezpieczeń względem poszczególnych obszarów normy.
 • Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnych w zakresie minimalnych wymagań dot. systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.

Dzień 2

 • Wprowadzenie do kontroli systemów informacyjnych oraz najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa informacji. Analiza potencjalnych zagrożeń i skutków w obszarze IT.
 • Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji:
  • organizacja bezpieczeństwa
  • Outsourcing
  • zarządzanie aktywami i aspekty legalności
 • Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. Weryfikacja celów i stosowanych zabezpieczeń w obszarach:
  • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • zarządzanie systemami i sieciami
  • zarządzanie kontrolą dostępu
  • wdrażanie systemów informacyjnych
  • odtwarzanie systemów informatycznych po awarii

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni / 16 h

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

Text

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie

UWAGA! Podane ceny szkoleń są cenami netto! Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 • Mikołów - 180 zł
 • Warszawa - 200 zł
 • Katowice - 200 zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria