QualityAustria

Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów


Ochrona danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów


CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie wiedzy na temat aktualnych norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych obowiązujących w Polsce i UE
 • Nabycie umiejętności sprawnego i prawidłowego dokumentowania procesu ochrony danych osobowych
 • Skuteczne przygotowanie firmy do kontroli GIODO
 • Zaznajomienie z najczęstszymi incydentami w obszarze ochrony danych osobowych oraz konsekwencjami z nich wynikającymi.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Administratorzy Danych
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
 • Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Kontrolerzy
 • Pracownicy HR
 • Osoby, które przetwarzają dane w firmie

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych. Niezbędne definicje i wymagania obligatoryjne. 

2. Potrzeba ochrony danych w dobie rozwoju nowych technologii oraz zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016.

3. Legalność przetwarzania danych osobowych: 

 • ustawa i akty wykonawcze,
 • prawa osób, których dane dotyczą,
 • spełnienie obowiązku informacyjnego,
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 
 • prowadzenie wymaganych ewidencji i wykazów (prezentacja wzorów dokumentów)
 • zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych (forma papierowa, elektroniczna, inna)
 • Rola GIODO w zakresie ochrony danych osobowych. 

4. Proces udostępniania danych osobowych

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych (przyklady niezbędnych zapisów i przykładowy wzór umowy). 

6. Najlepsze praktyki współpracy ze stronami trzecimi.

7. Wymagania dotyczące dokumentacji: Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

8. Role i obowiązki Administratora Danych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu. Praktyczne aspekty posiadania ABI. 

9. Monitorowanie pracowników (case study). 

10. Najlepsze praktyki audytu zabezpieczeń dotyczących zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych za pomocą sieci komputerowej, urządzeń takich, jak laptop, smartphone, tablet, nośniki danych, itp.

11. Weryfikacja procesów związanych z: 

 • kontrolą dostępu, 
 • regułą privacy-by-design, privacy-by-default, w odniesieniu do systemów IT
 • zarządzaniem kopiami zapasowymi
 • zarządzaniem nośnikami
 • ochroną przed szkodliwym oprogramowaniem
 • przeglądami i konserwacjami  systemów i urządzeń
 • planami zapewnienia ciągłości działania.

12. Zarządzanie incydentami w zakresie ochrony danych osobowych. 

13. Odpowiedzialność i konsekwencje w zakresie ochrony danych osobowych. 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień / 8 godzin

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
 • Ciepły posiłek w ciągu dnia
 • Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie.

NOCLEGI: cena brutto za dobę hotelową (nocleg i śniadanie) zależy od standardu hotelu, rodzaju pokoju, odległości od centrum etc.:

 • Mikołów: 150 - 190 zł
 • Warszawa: 170 - 220 zł
 • Katowice: 170 - 220 zł

 

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria