QualityAustria

ISO 9001:2015 - szkolenie dla Zarządu


ISO 9001:2015 - szkolenie dla Zarządu


 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015.

Uczestnicy w jasny i przystępny sposób zdobędą informacje w zakresie:

 • kompleksowej interpretacji nowych wymagań,
 • zarządzania i oceny skuteczności procesów,
 • zarządzania ryzykiem,
 • oceny skuteczności systemu zarządzania jakością,

a przeprowadzane ćwiczenia wraz z praktycznymi przykładami, pozwolą  na  utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Kadra kierownicza

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Główne cele i idee nowych norm – szanse i zagrożenia
 • Odwołania do ram prawnych dla podmiotów w ramach odpowiedzialności za produkt/usługę (obszar UE).
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
  • Uwzględnienie wpływu kontekstu na system zarządzania
  • Przykłady zastosowań.
 • Zarządzanie ryzykiem – podejście do ryzyka w ISO 9001:2015
  • Zasady postępowania z ryzykiem
  • Podejście systemowe
  • Budowanie systemu z uwzględnieniem „bezpieczeństwa” organizacji – gdzie wykorzystać analizy ryzyka
 • Narzędzia do stosowania – risk scan, delta audit
 • Zarządzanie wiedzą
 • Przywództwo - nowe wymaganie normy
  • rozszerzenie elementów - rola i uprawnienia
  • kompetencje i świadomość personelu
 • Ukierunkowanie na skuteczność działań i ich ocenę
 • Wpływ bezpieczeństwa informacji i zakresu ram prawnych na zarządzanie udokumentowaną informacją
 • Jak podejść do wdrożenia wymagań znowelizowanych norm i przeprojektowania systemu zarządzania

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (4 godziny) - połączenie teorii i praktyki w oparciu o case-study.

 

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA

Przeprowadzenie szkolenia
Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w trakcie przerw w szkoleniu
Posiłek w ciągu dnia
Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

NOCLEGI (opcjonalnie - Cena za dobę hotelową):

 

 • Mikołów - 160,- zł
 • Warszawa - 160,- zł
 • Ustroń - 130,- zł
 • Katowice - 180,- zł

 

 

Warto przeczytać:

Szkolenia ISO - 5 grzechów firm szkoleniowych
5 sposobów na efektywne szkolenie ISO
Audity wewnętrzne – dlaczego nie są skuteczne?

 

 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria